بسیج چیست و بنیانگذار آن کیست؟

ما در رابطه با یافتن پاسخ این سئوال کنجکاوی بخرج دادیم و تقریباً به همه جا سر کشیدیم و متوجه شدیم که این کلمه در عربی همان نُفور، نِفاد و نَفیر است که در لغت به معنای بسیج و حرکت می باشد و در برخی از آیات قرآنی نیز در همین رابطه بکار رفته ، مثل آیه 71 در سوره نساء و آیه 39 در سوره توبه و از این طریق متوجه شدیم که
بنیان گذار آن هم خداوند متعال است. خوب، نظر شما چیست؟

فرمانده پایگاه

/ 0 نظر / 53 بازدید